Garantija ir aptarnavimas

1. Visoms prekėms, įsigytoms iš Skvairas, MB, taikoma trijų (3) metų garantija nuo įsigijimo datos.

2. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo; Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų; Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje; Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas; Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

3. Garantinio aptarnavimo taisyklės:
Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą faktūrą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas; Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu; Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Prietaiso serijos numeris buvo pakeistas, nutrintas, pašalintas ar neįskaitomas arba programiniu būdu pašalintas (taikoma prietaisams su unikaliu serijos numeriu).Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, - negalima pašalinti; Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų esančių prietaiso atmintyje, praradimą. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas; Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

4. Sugedus įsigytai prekei, gedimą galite registruoti service@opticspot.eu arba +37067794009

5. Gavus pranešimą, su Jumis susisieksime dėl prietaiso atvežimo/pristatymo į mūsų servisą.